Python for samfunnsøkonomi

Forelesningsnotater

<Forrige | Neste >

0 - installasjon og tips

Installasjon av Python, git og Jupyter

1. Installere python

Windows:

På noen systemer er det tilstrekkelig at du skriver python kommandovinduet. Om ikke det fungerer, gjør slik:

 1. Gå til installasjonssiden og last ned
 2. Installer for alle brukere (krever elevering/admin login) og hak av for å legge til "PATH".

(Jeg har endret litt på "oppskriften" etter at videoen ble spilt inn)

Mac:

Gå til https://www.python.org/downloads/

2. Installere git

Windows:

 1. Gå til installasjonsiden for git{:target="blank"}
 2. Last ned for windows og installer for alle brukere (krever elevering/admin login)

Mac:

Åpne Terminal-appen og skriv git. Du blir spurt om du vil installere utviklerverktøy. Takk ja, og installer.

3. Hente kursmateriell fra Github

For å hente filene til Jupyter åpner du kommanovinduet på nytt, men denne gangen UTEN Å HØYREKLIKKET, siden du nå skal arbeidet på ditt hjemmeområde. Videre gjør du slik:

 1. Naviger til dit du ønsker å ha kursmappen din. Om du for eksempel har en mappe Documents på maskinen din, og du vil ha kursmappen under den, så skriver du

cd Documents

 1. Lag en mappe der du ønsker å ha kursfilene dine ved å skrive inn i terminalvinduet

mkdir sok-1003

 1. Gå så inn i den mappen du har laget ved å skrive

cd sok-1003

 1. Last ned kursmateriellet ved å kopiere inn følgende kommando i kommandovinduet:

git clone https://github.com/espensirnes/notebooks/

4. Kjøre Jupyter

Installere Jupyter lab:

 1. åpne kommandovinduet: Åpne finder og skriv "terminal" i søkefeltet og åne terminal.
 2. Skriv inn
  sudo -H pip3 install jupyterlab
  ("sodu -H" gjør at det installeres som admin, slik at "jupyter lab" blir en global kommando som du kan starte jupyter med)
 3. Skriv inn passord

Starte Jupyter lab:

Skriv jupyter lab i terminalen

Installere Python-pakker

Om du har installert Python riktig for alle brukere med admnistratorrettighete, er det utrolig enkelt å installere "pakker" for python. En pakke er et pythonprogram som du kan importere til Python. Om du for eksempel skal installere pakken numpy, en matematikkpakke, så skriver du på windows:

pip install numpy

På mac må du normalt skrive

pip3 install numpy

Dermed er pakken installert!

Diverse nyttig

Lage en ny undermappe:

mkdir minmappe

Der minmappe er navnet på mappen du lager

Gå inn i undermappe:

cd minmappe

Du vil nå se at teksten foran innsetningspunktet skifter til

[<brukernavn>@ad.uit.no@jupyt03 minmappe]$

~ har altså skiftet til minmappe fordi du nå er i mappen "minmappe".

Gå opp fra undermappe

Du kan gå opp fra undermappen ved å skrive

cd ..

Teksten foran innsetningspunktet skifter da tilbake til symbolet for rotmappen:

[<brukernavn>@ad.uit.no@jupyt03 ~]$

Se innhold

Du kan se innholdet av mappen du er i, ved å skrive

Windows:

dir

Mac:

ls

Slette undermappe

For å slette undermappen minmappe skriver du

  rmdir minmappe

Bruk aldri denne uten at du er sikker på hva du gjør. Mappen kan ikke gjenopprettes etter at den er slettet.

Fjerne en mappe og alt dets innhold (FARLIG!)

Dersom en mappe har innhold som er vanskelig å fjerne, slik som et git-repositorie, kan det være du må da kjøre en kommando i Terminal for å fjerne mappen. Du må da kjøre en kommando i Terminal for å fjerne mappen. For å fjerne en mappe og alt innholdet, navigerer du til mappen over (se 3.), slik at om du kjører dir så ser du navnet på mappen (samme med eventuelt andre filer og mapper). Du kjører så

rm -r <navn på mappe du vil ha fjernet>

Bytt ut ´<navn på mappe du vil ha fjernet>´ med mappen du vil slette.

MERK at dette sletter mappen FOR EVIG OG ALLTID! Den kan ikke gjenoprettes, så VÆR HELT SIKKER før du gjør dette. Du må være HELT sikker på hvor du er i mappestrukturen i terminal, slik at du ikke sletter noe uforvarende.

Når du har kjørt kommandoen, vil du få gjentatte spørsmål om du vil slette hver enkelt fil. Trykk y og Enter på hvert spørsmål.

Git

Hvordan sørge for at du alltid har siste versjon?

Det kan å bli endringer i notatene undervegs, så det vil bli behov for å laste ned fra github på nytt. Om du har gjort notater i eksisterende notatbok, og du ønsker å beholde dem, gir du denne mappen et annet navn enn notebooks, og kloner en ny versjon av notebooksrepositoriet slik som beskrevet i installasjonsveiledningen i kapittel 0 .

For å oppdatere repositoriet til siste versjon gjør du

[user@jupty02 notebooks]$ git pull

Merk at du må "være" i mappen notebooks i kommandovinduet (notebooksskal vises til venstre på linjen du skriver på). Om du nettopp har klonet må navigere inn i notebooksmappen med

[user@jupty02 notebooks]$ cd notebooks

Om du nå har gjort endringer i den samme notbooks-mappen som du forsøker å oppdatere, kan du får følgende melding:

Your local changes to the following files would be overwritten by merge:

For å tvinge gjennom en oppdatering kan du da gjøre følgende ( MERK!!!!! alt innhold i den mappen du er i vil BLI SLETTET og ERSTATTET med innholdet i notebooks på github. Vær derfor HELT sikker på at du er i riktig mappe (det SKAL stå notebooks sist i promtet slik: [user@jupty02 notebooks]$)):

[user@jupty02 notebooks]$ git reset --hard

Så kjører du en git pull igjen. Da resettes repositoriet til den versjonen som ligger på github.

Klone dette repositoriet:

git clone https://github.com/uit-sok-1003-h21/notebooks/

Hente siste versjon (pull):

Slik hetner du siste versjon:

git pull
 1. Om filer er endret, og du ønsker å overskrive endringene:
git reset --hard
git pull
 1. Om filer er endret, og du ønsker å overskrive endringene, men også ta vare på endringer.
git stash

Lage git-repositorie:

Se her for en forklaring på hvordan du skal levere arbeidskrav på github

 1. Lag en githubkonto (du trenger ikke bruke din uit-mail, det er valgfritt)
 2. Logg på jupyter.uit.no, og åpne ny Terminal (+), og naviger dit du vil ha repositoriet på jupyter med cd <mappenavn>.
 3. Konfigurer git med e-posten til kontoen og ditt brukernavn (bytt ut klammeparentesene med e-posten og brukernavnet til githubkontoen):
git config --global user.email "<e-post>"
git config --global user.name "<brukernavn>"
 1. Gå til Repositories, trykk New, gi repositoriet et navn og velg Private eller Public.
 2. Hold denne fanen åpen, for du skal bruke html-adressen til denne siden.
 3. Sørg for at du har et token. Gå eventuelt til https://github.com/settings/tokens/new for å generere nytt token. Hold fanen åpen for å ha tokenet tilgjengelig.
 4. kjør git clone https://<token>@github.com/<sti> der <token> er tokenet er det du fikk i 6. og <sti> er det som kommer etter github.com/ i html-adressen i 5.

Du kan nå redigere repositoriet ditt

NYTTIG TIPS! Om du glemte å legge inn tokenet da du klonet, kan du legge det inn etterpå med denne kommandoen:

git remote set-url origin https://<token>@github.com/<sti>Dytte repositoriet til github:

 1. Naviger til repositoriemappen i Terminal (se avsnitt 1.)
 2. Kjør i Terminal:
git add .
git commit -m "New repository"
git push 

Dersom du får en rettighetsfeil kan du forsøke å legge inn, etter git push, nettadressen som beskrevet over.

Installere geopandas på windows

Geopandas er ikke helt rett frem å installere på windows. Har du en linux eller Mac skal det bare være å kjøre henholdsvis pip install geopandas eller pip3 install geopandas. Du kan kjøre samme kommando på windows, men pakken vil sannsynligvis ikke fungere. Enda verre er det at dersom du gjør det, må du kanskje gå tilbake etterpå og avinstallere såkalte "dependencies", så det beste er å følge følgende oppskrift, uten å forsøke pip install først.

 1. Gå til https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ og last ned følgende pakker (søk etter dem med ctrl+F, og skriv inn navnene etter tur):
 • GDAL, Fiona, pyproj, rtree og shapely
 1. Last alle pakken ned til din "Downloads"-mappe
 • Hver pakke har en rekke ulike versjoner. Sørg for at følgende stemmer:
  • velg et versjonsnummer som stemmer med pythonversjonen du bruker.
  • velg en pakke med "cp" foran versjonsnummer
  • velg riktig antall bit for din maksin, enten 32 eller 64. Stort sett alle maskiner har 64 bit i dag.
  • For eksempel har du python 3.8 og en 64bit maskin, velger du for GDAL filen "GDAL‑3.4.1‑cp38‑cp38‑win_amd64.whl"
 1. installer pakkene i rekkefølgen GDAL, Fiona, pyproj, rtree og shapely
 • Åpne kommandovinduet med adminrettigheter og naviger med cd til du er i "Dwnloads"-mappen
 • "Downloads"-mappen ligger normalt på C:\Users<brukernavn>\Downloads
 • skriv inn pip install "<navn på pakke>"
 • for å installere GDAL for python 3.8 og 64 bit skriver du for eksempel: pip install "GDAL‑3.4.1‑cp38‑cp38‑win_amd64.whl"
 1. kjør pip install geopandas
<Forrige | Neste >